Konfiguracja sieci

Internet kablowy

Dla użytkowników korzystających z Internetu kablowego opcje konfiguracji połączenia sieciowego należy ustawić na domyślne. Poprawna konfiguracja ustawień przebiega w następujący sposób:

1. Wybierz: START -> USTAWIENIA -> POŁĄCZENIA SIECIOWE

1

lub: START -> PANEL STEROWANIA -> POŁĄCZENIA SIECIOWE I INTERNETOWE  -> POŁĄCZENIA SIECIOWE

2

Obydwie metody, choć przebiegają w różny sposób to dają taki sam efekt, którym jest otwarcie okna „połączenia sieciowe”.

2. Z okna „Połączenie sieciowe” wybierz „Połączenie lokalne” i je otwórz (podwójne kliknięcie myszką). Powinno pojawić się nowe okno „Stan: Połączenie lokalne”.

3

3. Z okna „Stan: Połączenie lokalne” na zakładce „ogólne” naciśnij przycisk „Właściwości” (w oknie „Stan: Połączenie lokalne” domyślnie jest otwierana zakładka „Ogólne”). Nowe okno „Właściwości:Połączenie lokalne” zawiera przewijane pole gdzie na samym końcu, znajduje się „Protokół internetowy (TCP/IP)”, który należy otworzyć (podwójne kliknięcie myszką).

4

4. W nowym oknie, jakie się pojawiło „Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP)” należy odznaczyć: „Uzyskaj adres IP automatycznie” i „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”. Następnie należy zatwierdzić operacje klękając przycisk „Ok.” na wszystkich otwartych oknach ( w przypadku okna „Stan: Połączenie lokalne” naciśnij przycisk „Zamknij).

5

Konfiguracja sieciowa przedstawiona jest na przykładzie systemu MS Windows XP, analogicznie konfiguracja przebiega dla systemu MS Windows Vista i MS Windows 7.

 

Skip to content Optimized with PageSpeed Ninja