Słowniczek (internetowy)

Adres IP – jest to unikalny identyfikator komputera, który zostaje przypisany mu w momencie podłączenia się do sieci komputerowej lub Internetu. Nie jest on jednak „numerem rejestracyjnym” komputera i może się wielokrotnie zmieniać (np. dla każdego nowego połączenia z Internetem). Adres IP służy do identyfikacji komputera w sieci lokalnej lub Internecie.

Bit – elementarna jednostka danych komputerowych, oznaczana za pomocą małej litery „b”.

Bajt – jednostka danych komputerowych, której wartość wynosi 8 bitów. Oznaczana jest za pomocą dużej litery „B”.

bps (bit per second) – podstawowa jednostka opisująca prędkość transferu danych. Określa ona ile bitów jest pobieranych lub wysyłanych w ciągu jednej sekundy.

Brama sieciowa (gateway) – urządzenie podłączone do sieci komputerowej za pomocą, którego komputery z sieci lokalnej mogą komunikować się z komputerami w innych sieciach.

DNS (Domain Name System) – system serwerów i protokół komunikacyjny pozwalający zamienić adresy zrozumiałe dla człowieka na ciąg liczbowy (adres IP) zrozumiały dla urządzeń sieciowych.

Firewall (zapora sieciowa) – jeden ze sposobów zabezpieczania komputerów przed intruzami.

FTP (File Transfer Protocol) – protokół, który za pomocą Internetu (sieci TCP/IP) pozwala przesłać plik z serwera na komputer i na odwrót.

http (Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych w sieci WWW.

https (połączenie szyfrowane) – szyfrowana wersja protokołu http.

LAN (sieć lokalna) – najmniej rozległa postać sieci komputerowej. Zakres sieci lokalnej ogranicza się do kilku mieszkań, lub budynków znajdujących się w bardzo bliskiej odległości od siebie.

Maska podsieci – określa zakres adresów IP w danej sieci. W rzeczywistości można przyjąć, iż maska określa wielkość sieci komputerowej.

Modem – jest to urządzenie elektryczne, którego zadaniem jest zamiana sygnału analogowego na sygnał cyfrowy i na odwrót. Dzięki modemowi jest możliwe przesyłane i odbieranie danych cyfrowych poprzez linię telefoniczną (analogową) lub łącze telewizji kablowej.

MAC adres – 48 bitowy adres jednoznacznie identyfikujący kartę sieciową, nadawany przez producenta podczas jej produkcji.

Operator internetowy – firma zapewniająca dostęp do Internetu.

Phishing – metoda wyłudzania prywatnych danych, takich jak hasła do witryn internetowych lub numery kart kredytowych. Oszustwo to polega głównie na podszywaniu się pod godną zaufania osobę lub instytucję taką jak np. bank lub administrator serwisu.

Router – urządzenie lub oprogramowanie sieciowe służące zazwyczaj do dzielenia łącza internetowego na wiele komputerów. W rzeczywistości urządzenie to posiada o wiele ważniejszą funkcję. Sieć Internet zbudowana jest jak pajęczyna z wielu połączeń. Aby pakiety internetowe mogły dotrzeć od jednego komputera do drugiego musi zostać wyznaczona droga przesyłu. Za wyznaczenie tej drogi odpowiada router.

Serwer – oprogramowanie lub komputer udostępniający swoje zasoby innym komputerom. Przykładem może być serwer WWW, który udostępnia swoje dane (strony internetowe) użytkownikom sieci Internet.

Spam – niechciana poczta internetowa zazwyczaj będąca reklamą. Spam bardzo często zawiera również wirusy lub łącza do zawirusowanych stron.

Protokół internetowy TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – jest najpopularniejszym protokołem i podstawą działania Internetu. Dzięki niemu możliwe jest łączenie się różnych komputerów, systemów operacyjnych i programów w jedną, globalną sieć.

URL (Uniform Resource Locator) – ujednolicony system formatowania adresów stosowany w Internecie i sieciach lokalnych. Służy on do identyfikacji nie tylko stron WWW, ale również pozostałych zasobów: plików zdjęć itp.

Skip to content Optimized with PageSpeed Ninja