Kontakt

TELSAT.TV Spółka z o.o.
Wilsona 10/12 lokal 56B
(obok Filharmonii)
42-202 Częstochowa

tel.: 34 324 32 10
tel. kom.: 603 877 776

NIP: 949 – 220 – 87 – 96
KRS: 0000619151

e-mail: biuro@telsat.tv

 

Zapraszamy do naszych placówek:

Częstochowa – Biuro Obsługi Klienta
Wilsona 10/12 lokal 56B (obok Filharmonii)

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 – 16:00

Zapewniamy fachową i profesjonalną obsługę dla osób z niepełnosprawnością:

  •  ruchową – wejście do Biura Obsługi Klienta jest bez progowe, a drzwi mają szerokość ponad 1,5 m
  • słuchową (niesłyszących lub niedosłyszących),
  • wzrokową ( słabowidzących lub niewidomych),

Stanowisko do obsługi osób z niepełnosprawnością jest specjalnie oznakowane.

Miejsce to spełnia wszelkie standardy ergonomiczne ułatwiające obsługę klienta z niepełnosprawnością.

W przypadku trudności przekazaniu komunikatu umożliwiamy napisanie komunikatu na stanowisku komputerowym, lub udostępniamy materiały do tradycyjnej komunikacji pisemnej.

Dodatkowo Telsat.tv umożliwia osobom słabowidzącym:

  1. Udostępnienie wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej /pdf/ w powiększeniu 400% zarówno w Biurze obsługi jak i na stronie internetowej telsat.tv.
  2. Na żądanie klienta, udostępnienie wszystkich dokumentów /w tym również faktur/ w formacie tekstowym na papierze wydrukowanych dużą czcionką.
  3.  Umożliwia osobom niewidomym lub niedowidzącym osobne pomieszczenie, w którym możliwe będzie odczytanie treści dokumentów dostępnych w biurze.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza PJM, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z zapowiedzią takiej wizyty, na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

 

 

Punkty kasowe bez prowizji:

Częstochowa – Punkt Kasowy „Złotóweczka”
Krasińskiego 2

Częstochowa – Punkt Kasowy „Złotóweczka”
Witosa 1B

Koniecpol – Punkt Kasowy
ul. Robotnicza 18 – sklep wielobranżowy „Roma”(punkt LOTTO)

 

Telefoniczne zgłaszania usterki
przyjmowane są codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

Zapraszamy również do szybkiego i wygodnego kontaktu za pomocą
elektronicznych formularzy kontaktu:

    Skip to content Optimized with PageSpeed Ninja