Czy za większą ilość gniazdek w domu zapłacę wyższy abonament?

Użytkowanie większej liczby gniazd abonenckich nie ma wpływu na opłatę abonamentową za dany pakiet. Zamówienie dodatkowego gniazda skutkuje jedynie uiszczeniem jednorazowej opłaty za podłączenie dodatkowego gniazda.