Jak powinna być poprawnie założona wtyczka na przewód koncentryczny?

Poprawnie założona wtyczka ma olbrzymie znaczenie dla jakości odbioru telewizyjnego i radiowego. Dobrze zamontowana wtyczka ma ekran (srebrne druciki) wywinięty na izolację i podłączony z masą wtyczki (obudową), żyła(jeden miedziany drut w samym środku przewodu) jest przykręcona do śrubki końcówki sygnałowej. Pomiędzy ekranem a żyłą nie może dochodzić do kontaktu (tak jak na poniższym schemacie), ponieważ nastąpiłoby zwarcie.

1a

 

Przy montowaniu wtyczki szczególną uwagę należy zwrócić na:

Poprawnie wywinięty ekran. Brak kontaktu pomiędzy ekranem a masą wtyczki spowoduje śnieżenie lub zanik wizji.

2a

Szczególną uwagę podczas montowania wtyczki należy zwrócić na to, aby ekran przewodu nie stykał się z żyłą sygnałową. Zaistnienie takiej sytuacji (poniższy schemat) objawiać się będzie śnieżeniem kanałów o niskiej częstotliwości takich jak TVP 1, TVP 2, INFO.

3a

 

Należy również uważać, aby nie przerwać żyły sygnałowej. Spowoduje to śnieżenie kanałów o wyższej częstotliwości.

4a

Optimized with PageSpeed Ninja