Z powodu zaległości, sygnał TV został odcięty, co należy zrobić, aby sygnał został przywrócony?

Należy uregulować zaległości z tytułu abonamentu za telewizję kablową w banku, na poczcie lub w biurze firmy Telsat. Następnie należy przedstawić pokwitowanie zapłaconej zaległości oraz uregulować opłatę za ponowne podłączenie do sieci.

Optimized with PageSpeed Ninja