Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia Spółek

Spółki Telsat.tv Sp. z o.o. oraz Arbelon Sp. z o.o. obie z siedzibą przy ul. Wilsona 10/12 lok. 56B w Częstochowie informują, że po blisko trzyletniej współpracy postanowiły dokonać połączenia.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KHS, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Arbelon Sp. z o.o. na spółkę przejmującą – Telsat.tv Sp. z o.o.  Na skutek połączenia, zgodnie z art. 494 § 2 KSH, spółka przejmująca – Telsat.tv wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej – Arbelon, a spółka Arbelon zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Dla abonentów i kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości prawnej i organizacyjnej w tym również zachowanie ciągłości świadczonych usług.

Celem połączenia spółek Telsat.tv i Arbelon jest wprowadzenie do sprzedaży nowych usług, zwiększenie zasięgu działalności oraz umocnienie pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Warunki połączenia zostały określone w Planie Połączenia, który na podstawie art. 500 §2¹ KSH został udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach obu Spółek: www.telsat.tv, www.arbelon.com.pl. Plan będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych stronach internetowych, do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

 

Pełna treść Planu Połączenia -> link do planu

Skip to content Optimized with PageSpeed Ninja